Content of /storage-pool/recordings/kai/

 1. ..
 2. kai-20170825-Friday-194757.mp3
 3. kai-20170825-Friday-195004.mp3
 4. kai-20170826-Saturday-182417.mp3
 5. kai-20170826-Saturday-184618.mp3
 6. kai-20170827-Sunday-104221.mp3
 7. kai-20170828-Monday-212538.mp3
 8. kai-20170829-Tuesday-202020.mp3
 9. kai-20170905-Tuesday-202217.mp3
 10. kai-20170905-Tuesday-203624.mp3
 11. kai-20170905-Tuesday-204632.mp3
 12. kai-20170905-Tuesday-210137.mp3
 13. kai-20170905-Tuesday-211643.mp3
 14. kai-20170905-Tuesday-212532.mp3
 15. kai-20170912-Tuesday-202002.mp3
 16. kai-20170919-Tuesday-202005.mp3
 17. kai-20170919-Tuesday-213541.mp3